فیلتر روغن

اگر فیلتر روغن مشکل داشته باشد صداهای غیر عادی از موتور شنیده می‌شود. همچنین اگر فیلتر روغن معیوب باشد هنگامی که با گیج (میله اندازه گیری روغن خودرو) روغن را اندازه‌گیری می‌کنید در روغن دانه‌هایی مانند شن به رنگ سیاه و سفید دیده می‌شود. روشن شدن چراغ هشدار دهنده روغن از دیگر علت های عیوب […]

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه